راهنماي ادبيات و زبان فارسي دبيرستان
شرح كامل دروس ادبيات و زبان فارسي دبيرستان همراه با ذكر كليه نكات

زبان

1- چرا استفاده از زبان بسيار آسان است؟ چون ما اين كار را از سال اول زندگي و به تدريج شروع مي كنيم و طرز استفاده از آن را هم به طور طبيعي فرامي گيريم بي آن كه به درس و مدرسه نياز داشته باشيم.

2-  دشواري هاي شناخت زبان چيست؟ الف) پيچيدگي  ب) گستردگي بيش از حد  ج) دشواري ديگر شناخت زبان اين است كه ما مي پنداريم چون طرز استفاده از آن را مي دانيم پس خود آن را هم مي شناسيم به همين دليل شناخت زبان را اغلب بيهوده مي انگاريم.

3-دليل پيچيدگي زبان چيست؟ پيچيدگي زبان به اين دليل است كه بايد ذهن انسان را همراه با تمام رازها و رمزهاي حيات مادّي و معنوي او چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي در خود بگنجاند.

4-  اگر انسان از زبان بي بهره بود ، چه اتفاقي مي افتاد؟ اگر انسان از زبان بي بهره بود ، نه مي توانست به تفكّر بپردازد و نه هيچ علمي به دست مي آورد و نه فكر و علم خود را مي توانست به ديگران انتقال دهد.

5-دليل گستردگي زبان چيست؟ چون بايد همه ي جلوه هاي ديگر هستي را در خود بگنجاند ؛خواه پديده ها و جلوه هاي انساني خواه اجتماعي و خواه طبيعي

6-     فوايد شناخت زبان را بنويسيد. الف)مطالعه و بررسي زبــان باعث شناخت ذهن و وجود انسان مي شود و رازهايي از توانايي و استعداد ذهني انسان را آشكار مي سازد. ب)مطالعه و بررسي زبان راهي است براي مطالعه ي رفتارهاي اجتماعي انسان و روشن شدن ارتباط گوناگوني هاي زباني با طبقات مختلف اجتماع ج)شناخت زبان كمك مي كند كه بتوانيم مطابق با نيازهاي خود به بهترين شيوه از آن بهره بگيريم د) يافتن پاسخ پرسش هايي كه در مورد زبان وجود دارد.مثلاً چرا حرف زدن به آموزش رسمي نياز ندارد.

7-چرا بايد زبان آموخته شود؟ به اين دليل كه ما تا زبان را به خوبي نياموزيم قادر به ايجاد ارتباط ، انتقال پيام ويادگيري مطالب جديد و حتي گاه رفع نيازهاي مادي خود نخواهيم بود.

8-  چرا بايد زبان شناخته شود؟ زيرا اگر زبان را به خوبي نشناسيم نمي توانيم براي شناخت موضوعات ديگر از آن استفاده كنيم.

9-     زبان چيست؟ زبان يك نظام است و كار اصلي آن ايجاد ارتباط ميان انسآن هاست.

10-منظور از نظام در تعريف زبان چيست؟ نظام مجموعه اي است از اجزاي كوچك تر كه طبق قاعده و نظم با همكاري و هماهنگي با هم عملِ واحد را انجام مي دهند.

اجزاي سازنده ي نظام زبان در درجه ي اول ، نشانه است و نشانه لفظي است كه معنايي داشته باشد .

11-ارتباط زباني معمولاً در چه قالبي صورت مي گيرد؟ در قالب جمله

12-چرا جمله ي «عيد شما مبارك» در حد خود يك نظام است؟ چون مي تواند در كليّت خويش دست كم ميان دو نفر از افراد انساني رابطه برقرار كند و پيامي را در مايه ي شادباش عيد از يكي به ديگري منتقل سازد.

خودآزمايي

1-آيا شناخت زبان با توانايي استفاده از آن يكي است؟ خير زيرا ما از همان آغاز زندگي و بدون نياز به شناخت زبان از آن استفاده مي كنيم همان طور كه بدون شناختن گوش مي توانيم عمل شنيدن را انجام دهيم.

2-     اركان اصلي تعريف زبان را نام ببريد. نظام ، ايجاد ارتباط ، انتقال پيام، انسان( يعني تنها انسان است كه از موهبت زبان برخوردار است)

3-     با ذكر چند مثال قابليّت هاي زبان را در زندگي روزمره بنويسيد. مطالعه كردن ، رفتن به سينما ، خريد از مغازه ، حرف زدن با دوستان و ...ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ ۱ خرداد ۱۳۹۱ توسط كاظمي | نظرات (2)
[ ۱ ]